Posts Tagged ‘matematikos magija’

Daugyba per kelias sekundes. Magiškas skaičius — 9

Ar pamenate kaip mokinotės daugybos lentelę?
Turbūt visiems kaip ir mums reikėjo ją žinoti taip gerai, kad rezultatą galėtume pasakyti per kelias sekundes...
Norim pasidalinti viena paslaptimi, kaip mokytis daugybą iš 9 :)

Žemiau rasite eilę paveikslėlių, kurie paaiškina kaip greitai suskaičiuoti...

Paaiškinimas:
Žemiau spauskite nuorodą «Plačiau»
Gyvas kompiuteris arba žmogus-skaičiavimo mašinėlė

Ar norite pralenkti žiniomis savo matematikos mokytoją?
Pasiūlykit mokytojui sudėti tris dešimt-ženklius skaičius...
Pvz:

Skaičiai gali būti visiškai atsitiktiniai ir kiekvieną kartą skirtingi.

Vienintelė sąlyga — pirmas dvi dešimt-ženkles skaičių kombinacijas rašo jūsų žiūrovas,
o trečiają dešimtženklio skaičiaus kombinaciją rašot Jūs.

Ir visą tai galima suskaičiuoti per kelias akimirkas, nenaudojant skaičiavimo mašinėlės :)
Mokytojui (Jūsų žiūrovui) prireiks daug daugiau laiko... jei, žinoma, jis nėra užsiregistravęs šiame bloge ir neskaito šių straipsnių :)


Taigi, kaip tai suskaičiuoti?

Paaiškinimas: